(CÒN HÌNH LÀ CÒN BÁN, SẢN PHẨM KO TÌM THẤY TỨC LÀ ĐÃ BÁN....)
(Không mua thì thôi, xin đừng nói lời cay đắng....)