Thuê văn phòng quận 1

ads-300x250

 

1428428104-van-phong-cho-quan-quan-1-Lim-Tower-012

TÒA NHÀ LIM TOWER CHO THUÊ Ở TẠI QUẬN 1

Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1

DT: 100, 200, 300 m2

Giá thuê: 525,000 VNĐ ~ 25.0 USD

 

1435311162-hspbpiac_1428428512-van-phong-cho-quan-quan-1-Saigon-Tower-012

TÒA NHÀ SAIGON TOWER CHO THUÊ Ở QUẬN 1

Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1

DT: 100, 150, 160 m2

Giá thuê: 777,000 VNĐ ~ 37.0 USD

 

1428429752-van-phong-cho-quan-quan-1-Petrovietnam-Tower-032

TÒA NHÀ PETROVIETNAM CHO THUÊ Ở QUẬN 1

Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1

DT: 70,100, 350 m2

Giá thuê văn phòng: 651,000 VNĐ ~ 31.0 USD

 

1428430013-van-phong-cho-quan-quan-1-Gemadept-Tower-042

TÒA NHÀ GEMADEPT CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Lê Thánh Tôn Quận 1

DT: 150,200,300 m2

Giá thuê văn phòng: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

 

1428430281-van-phong-cho-quan-quan-1-AB-Tower-032

TÒA NHÀ AB TOWER CHO THUÊ Ở TẠI QUẬN 1

Vị trí: Lê Lai, Quận 1

DT: 100, 160, 300, 500 m2

Giá thuê văn phòng: 609,000 VNĐ ~ 29.0 USD

 

1428430662-van-phong-cho-quan-quan-1-Vincom-Center-Building-022

TÒA NHÀ VINCOM CENTER CHO THUÊ Ở QUẬN 1

Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1

DT: 100, 200, 300, 400, 500, 1000 m2

Giá thuê văn phòng: 525,000 VNĐ ~ 25.0 USD

 

1428432679-van-phong-cho-quan-quan-1-Fideco-Tower-092

TÒA NHÀ FIDECO TOWER CHO THUÊ Ở QUẬN 1

Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1

DT: 47,107 m2

Giá thuê văn phòng: 441,000 VNĐ ~ 21.0 USD

 

1428467174-van-phong-cho-quan-quan-1-Me-Linh-Point-Building-021

TÒA NHÀ MELINH POINT CHO THUÊ Ở QUẬN 1

Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1

DT: 50,225,319,453 m2

Giá thuê văn phòng: 462,000 VNĐ ~ 22.0 USD

 

ishppbca_1428475518-van-phong-cho-quan-quan-1-Maritime-Bank-Tower-042

TÒA NHÀ MARITIME BANK CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1

DT: 80, 120, 230, 500 m2

Giá thuê: 483,000 VNĐ ~ 23.0 USD

Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

 

1428481536-van-phong-cho-quan-quan-1-Tuildonai-Building-042

TÒA NHÀ TUILDONAI BUILDING CHO THUÊ QUẬN 1

Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1

DT: 100 ,150, 280 m2

Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

 

1428656308-van-phong-cho-quan-quan-1-Sky-View-Building-052

TÒA NHÀ SKY VIEW CHO THUÊ Ở TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1

DT: 70, 140 m2

Giá thuê: 283,500 VNĐ ~ 13.5 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

ahpcbsip_1428658722-van-phong-cho-quan-quan-1-Reso-Building-012

TÒA NHÀ RESCO TOWER CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1

DT: 50, 100, 200 m2

Giá thuê: 382,200 VNĐ ~ 18.2 USD

Phí dịch vụ: 94,500 VNĐ ~ 4.5 USD

 

1428658980-van-phong-cho-quan-quan-1-Phuong-Tower-082

TÒA NHÀ PHƯƠNG TOWER CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Lý Tự Trọng, Quận 1

DT: 50,70 m2

Giá thuê: 357,000 VNĐ ~ 17.0 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428662563-van-phong-cho-quan-quan-1-HMC-Tower-082

TÒA NHÀ HMC TOWER CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

DT: 200, 250, 400,475 m2

Giá thuê: 346,500 VNĐ ~ 16.5 USD

Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

 

1428664077-van-phong-cho-quan-quan-1-vietcom-real-building-061

TÒA NHÀ VIETCOMREAL BUILDING Ở TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Huệ , Quận 1

DT: 50,120,240.357 m2

Giá thuê: 315,000 VNĐ ~ 15.0 USD

Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

 

1428664649-van-phong-cho-quan-quan-1-HDTC-Building-022

TÒA NHÀ HDTC BUILDING CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1

DT: 100, 230, 290, 520 m2

Giá thuê: 300,300 VNĐ ~ 14.3 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1435311655-pcbsahpi_1428665136-van-phong-cho-quan-quan-1-HBT-Tower-012

TÒA NHÀ HBT TOWER CHO THUÊ TẠI Ở QUẬN 1

Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1

DT: 60, 70, 100 m2

Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428667821-van-phong-cho-quan-quan-1-Lant-Building-022

TÒA NHÀ LANT BUILDING CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1

DT: 40,60,100 m2

Giá thuê: 354,900 VNĐ ~ 16.9 USD

Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

 

1428684412-van-phong-cho-quan-quan-1-Pilotco-1-Building-052

TÒA NHÀ PILOTCO BUILDING CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

DT: 100, 150, 200 m2

Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428684936-van-phong-cho-quan-quan-1-Harvest-Center-Building-05

TÒA NHÀ HARVEST CENTER CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1

DT: 65, 100, 150 m2

Giá thuê: 483,000 VNĐ ~ 23.0 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428685413-van-phong-cho-quan-quan-1-TV-Building-061

TÒA NHÀ TV BUILDING CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

DT: 35,60,100,160 m2

Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

 

1428690767-van-phong-cho-quan-quan-1-Huy-Son-1-Building-032

TÒA NHÀ HUY SƠN BUILDING CHO THUÊ QUẬN 1

Vị trí: Mai Thị Lựu, Quận 1

DT: 80,100,180 m2

Giá thuê: 300,300 VNĐ ~ 14.3 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1435311780-sacpbiph_1428691271-van-phong-cho-quan-quan-1-Central-Park-2-Building-012

TÒA NHÀ CENTRAL PARK 2 BUILDING TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Du, Quân 1

DT: 175 m2

Giá thuê: 378,000 VNĐ ~ 18.0 USD

Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

 

1428691766-van-phong-cho-quan-quan-1-Ben-Thanh-Tourist-building-022

BẾN THÀNH TOURIST BUILDING Ở TẠI QUẬN 1

Vị trí: Ngô Đức Kế, Quân1

DT: 20, 40, 60 m2

Giá thuê: 357,000 VNĐ ~ 17.0 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428692381-van-phong-cho-quan-quan-1-Tuan-Minh-Building-022

TÒA NHÀ TUẤN MINH 1 CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Lê Thị Riêng, Quận 1

DT: 40, 50, 100 m2

Giá thuê: 199,500 VNĐ ~ 9.5 USD

Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

 

pcaspbih_1428768263-van-phong-cho-quan-quan-1-Mai-Hong-Que-Building-012

TÒA NHÀ MAI HỒNG QUẾ BUILDING Ở TẠI QUẬN 1

Vị trí: Mai Hồng Quế, Quận 1

DT: 45, 55, 110, 200 m2

Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428774444-van-phong-cho-quan-quan-1-Savico-Office-Building-032

SAVICO OFFICE BUILDING CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1

DT: 20,30,40 m2

Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

Liên hệ: 0901.334.113 (OFFICESAIGON)

1428777471-van-phong-cho-quan-quan-1-Nam-Phuong-Building-051

TÒA NHÀ NAM PHƯƠNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

DT: 30,50,60,100 m2

Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

 

1428779729-van-phong-cho-quan-quan-1-Sunshine-Building-022

TÒA NHÀ SUNSHINE BUILDING CHO THUÊ QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

DT: 35,150 m2

Giá thuê: 220,500 VNĐ ~ 10.5 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428782572-van-phong-cho-quan-quan-1-Do-Tran-Building-022

TÒA NHÀ ĐỖ TRẦN BUILDING CHO THUÊ QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

DT: 40,60,73,80,100 m2

Giá thuê: 220,500 VNĐ ~ 10.5 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428783500-van-phong-cho-quan-quan-1-Avenis-Building-052

TÒA NHÀ AVENIS BUILDING CHO THUÊ QUẬN 1

Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1

DT: 30, 60, 100 m2

Giá thuê: 184,800 VNĐ ~ 8.8 USD

Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

 

1428785216-van-phong-cho-quan-quan-1-Valentina-Court-Building-042

VALENTINA COURT BUILDING CHO THUÊ QUẬN 1

Vị trí: Điện Biên Phủ, quận 1

DT: 30, 60, 90, 130 m2

Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

 

1428786225-van-phong-cho-quan-quan-1-NNC-Building-052

TÒA NHÀ NNC BUILDING CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

DT: 58, 97, 155 m2

Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

 

1428787118-van-phong-cho-quan-quan-1-27B-Office-Building-062

TÒA NHÀ 27B OFFICE CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

DT: 80, 110, 200, 300, 500 m2

Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

Phí dịch vụ: 52,500 VNĐ ~ 2.5 USD

 

1428787534-van-phong-cho-quan-quan-1-NCT-Office-Building-032

TÒA NHÀ 130NCT OFFICE CHO THUÊ TẠI QUẬN 1

Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1

DT: 20, 40, 60 m2

Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

 

1428788262-van-phong-cho-quan-quan-1-Nam-Viet-Building-061

TÒA NHÀ NAM VIỆT BUILDING CHO THUÊ QUẬN 1

Vị trí: Phan Kế Bính, Quận 1

DT: 35, 50, 60, 100 m2

Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

 

Trên đây là các văn phòng cho thuê tại quận 1 tiêu biểu, còn những văn phòng quận 1 giá rẻ khác chưa cập nhật, để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ 0908.134.772

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thuê văn phòng quận 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

m.luu.vn
Register New Account
Reset Password