Vòng đeo cổ nữ X252 hạt trai điệu đà – Đen = 115.000 ₫