“Vạch trần” 3 cung Hoàng đạo không thể quản lý được ví tiền của mình

Dây chuyền mạ vàng = 280,000₫

Sản phẩm giảm béo = 120,000đ