Tròng kính râm cho mắt cận Double Shield F2010 – Xanh đen = 159.000 ₫