Sữa tắm tẩy tế bào chết toàn thân IT’S WELL PLUS CPBS = 640.000 ₫