Son thỏi thảo dược D’Vi Beauty – Hồng sen = 330.000 ₫