Son Lì Matte IT’S WELL PLUS LIP-M – Hồng đất = 440.000 ₫