Set bông tai + mặt dây chuyền bạc OPAL G Dragonfly – Bạc = 309.000 ₫