Set bông tai + mặt dây chuyền bạc OPAL D Giot Nước – Bạc = 309.000 ₫