Quần kiểu chống nắng thời trang – Hồng = 228.000 ₫