Lắc tay đá mắt hổ khắc rồng 12ly – Vàng = 710.000 ₫