Khăn choàng nữ đa năng đi biển – Hồng sen = 125.000 ₫