Giày Tuvi’s nữ búp bê C20-900 – Xanh coban = 285.000 ₫