Giày sandal nhựa thơm nữ quai chiến binh – Đen = 185.000 ₫