Đồng hồ Nữ JULIUS JU1066 chạy 6 kim – Xanh = 1.089.000 ₫