Đồng hồ nam Skmei dây đục lỗ cá tính – Cam = 339.000 ₫