Đồng hồ nam nữ cơ FSG8810M3G GE134 – Vàng = 799.000 ₫