Dây chuyền nữ mạ vàng hạt châu lấp lánh – Vàng = 172.000 ₫