Đầm suông Sơn Nguyễn tay cánh tiên 31101-31102-31103 – Đen = 468.000 ₫