Đầm suông dạo phố phối màu SISKIN – Đen = 379.000 ₫