Combo dây chuyền và vòng tay dễ thương – Xanh = 110.000 ₫