Cặp dây chuyền unisex in hình MTP – Đồng = 119.000 ₫