Bộ sản phẩm trị mụn MH Natural Skincare CBPO004 = 294.000 ₫