Bộ lửng cổ tròn tay ngắn QUẾ LÂM 416012 – Tím = 259.000 ₫