Bộ đồ mặc nhà Hồng Dinh phối caro trái tim – Hồng sen = 325.000 ₫