Bộ đồ chống nắng nữ họa tiết lính – Xanh = 290.000 ₫